KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 22.09. – 27.10. 2023 r.

22.09. godz. 19.00         Konieczność katechizacji przygotowawczej do małżeństwa. Powołanie życiowe człowieka.

22.09. godz. 19.50         Objawienie Boże i jego źródła. Pismo św. o małżeństwie.

29.09. godz. 19.00         Wiara i drogi do niej. Wybór towarzysza życia.

29.09. godz. 19.50         Kościół przekazicielem prawdy i szafarzem łaski Bożej. Małżeństwo w świetle prawa kanonicznego.

06.10. godz. 19.00        Chrystus Bóg-Człowiek i nasz Zbawiciel. Sakrament małżeństwa.

06.10. godz. 19.50         Modlitwa – kontaktem z Bogiem i rękojmią wytrwania.      Płodność małżeńska.

13.10. godz. 19.00         Przykazania Boże pewnymi drogowskazami życia. Miłość małżeńska.

13.10. godz. 19.50         Moja niedzielna Msza św.                                                               Cnota czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej.

20.10. godz. 19.00           Sakrament pokuty powrotem do Ojca.                                          

                                      Życie religijne w rodzinie.

20.10. godz. 19.50         Komunia św. umacniającym pokarmem człowieka.                                                   Chrześcijańskie wychowanie dzieci.

27.10. godz. 19.00           Poradnictwo rodzinne.

spotkania

Aktualności

USŁUGI OPIEKUŃCZE CARITAS

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy usługi opiekuńcze, dedykowane  osobom starszym i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Czas pracy  opiekunów jest dostosowany

przeczytaj więcej

POMOC POSTPENITENCJARNA

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje pomoc skierowaną do osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im

przeczytaj więcej

USŁUGI OPIEKUŃCZE CARITAS

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy usługi opiekuńcze, dedykowane  osobom starszym i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Czas pracy  opiekunów jest dostosowany

przeczytaj więcej

POMOC POSTPENITENCJARNA

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje pomoc skierowaną do osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im

przeczytaj więcej

Galeria

MSZA ŚW.

KOŚCIÓŁ ŚW JADWIGI

BIAŁOGARD

NIEDZIELA

9.00, 12.00, 19.00

W DNI POWSZEDNIE

17.00 (X-III)

19.00 (IV-IX)

KOŚCIÓŁ ŚW JERZEGO

BIAŁOGARD

NIEDZIELA

9.00, 10.30, 12.00, 18.00

W DNI POWSZEDNIE

7.00, 18.00

KOŚCIÓŁ NMP

ŁĘCZNO

NIEDZIELA

10.30

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie pół godz. przed mszą świętą

BIURO PARAFIALNE

CZYNNE

CZWARTEK

16.00 - 18.00

SOBOTA

10.00 - 12.00