USŁUGI OPIEKUŃCZE CARITAS

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy usługi opiekuńcze, dedykowane  osobom starszym i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Czas pracy  opiekunów jest dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych, a ceny zaczynają się już od 35 zł za godzinę. Usługi opiekuńcze realizowane przez nas rozwijają się dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi wielu osób. Nasi opiekunowie świadczą usługi...

POMOC MIGRANTOM I UCHODŹCOM

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy bezpłatną pomoc Migrantom i Uchodźcom w ramach projektów dofinansowanych ze środków budżetu państwa       i funduszy amerykańskich. Głównym celem projektów jest zidentyfikowanie                  i niwelowanie trudności i barier, z którymi spotykają się cudzoziemcy w codziennym życiu, zarówno w wymiarze...