POMOC MIGRANTOM I UCHODŹCOM

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy bezpłatną pomoc Migrantom i Uchodźcom w ramach projektów dofinansowanych ze środków budżetu państwa       i funduszy amerykańskich. Głównym celem projektów jest zidentyfikowanie                  i niwelowanie trudności i barier, z którymi spotykają się cudzoziemcy w codziennym życiu, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w kontekście funkcjonowania          w systemie instytucjonalno-prawnym państwa.      

W Centrum Beneficjenci otrzymują bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i socjalno-bytową. Mogą także skorzystać z porad doradcy zawodowego                           i przetłumaczyć dokumenty. Prowadzone są kursy języka polskiego dla dzieci                i dorosłych; kursy adaptacyjne w formie spotkań tematycznych z zakresu m.in. systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych, tradycji i kultury polskiej; zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży; wyjazdy integracyjno-kulturowe dla rodzin. 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom znajduje się w pasażu Millenium przy        ul. 1 Maja 18/5 w Koszalinie.

Godziny otwarcia centrum:

  • Poniedziałek – czwartek: 8:00 – 16:00;
  • Piątek: 8:00 – 13:00;
  • tel. kontaktowy: +48 539 677 733.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do korzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.  

W Centrum Beneficjenci otrzymują bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i socjalno-bytową. Mogą także skorzystać z porad doradcy zawodowego i przetłumaczyć dokumenty. Prowadzone są kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych, kursy adaptacyjne w formie spotkań tematycznych z zakresu m.in. systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych, tradycji i kultury polskiej; zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży; wyjazdy integracyjno-kulturowe dla rodzin. 

Po więcej informacji zapraszamy do punktu Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom znajdującego się w salce parafialnej, przy ul. Świdwińskiej 3a w Białogardzie.

Godziny otwarcia Centrum:

Środa i piątek: 8:00-16:00

tel.: 532 914 024

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest