POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje program Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego udzielana jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich najbliższym, jak również świadkom przestępstw i ich najbliższym. Pomoc ma charakter kompleksowy, co oznacza, że zapewnione jest wsparcie zarówno w odnalezieniu równowagi psychicznej dla osób pokrzywdzonych, pomoc prawna, jak i materialna. Pomoc ta jest przyznawana z uwzględnieniem aktualnych rzeczywistych potrzeb Beneficjentów. W ramach pomocy zostało utworzonych siedem punktów konsultacyjnych w diecezji:

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej koszalin.caritas.pl               w zakładce projekty → Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koszalinie bądź pod numerem tel.: 728 402 967.

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest