POMOC POSTPENITENCJARNA

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje pomoc skierowaną do osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych. Osoby powracające do życia w społeczeństwie, a także ich najbliżsi, mogą otrzymać pomoc psychologiczną, prawną i materialną. Ponadto udzielamy wsparcia w zakresie udzielania schronienia, doradztwa zawodowego i aktywizacji zawodowej.

Miejsce udzielania pomocy:
Ośrodek Readaptacji Społecznej
ul. Franciszkańska 1, 75-001 Koszalin

Godziny przyjęć: 

  • Poniedziałek 12-17
  • Wtorek-czwartek 9-14

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel. 518 532 008 oraz e-mail: ms-postpenit@caritas.pl.

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest